Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

In dit WAB artikel gaan we in op payrolling en uitzendbureaus.

Payrolling en uitzenden lijken sterk op elkaar. Zowel bij payrolling als bij uitzenden zijn er ten minste drie partijen betrokken: het payrollbedrijf of uitzendbedrijf (de formele werkgever), de inlener en de werknemer. Het payrollbedrijf/uitzendbedrijf sluit een arbeidsovereenkomst met de werknemer om deze vervolgens bij de inlener aan het werk te stellen.

Met het in werking treden van de nieuwe wetgeving gaat voor payrollmedewerkers het recht in dat ze dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden krijgen als die van de werknemers welke in dienst zijn bij de inlener.

Verschil tussen payrolling en uitzenden

Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat bij payrolling de werving en selectie van de werknemer plaatsvindt door de inlener en de werknemer niet zonder toestemming van de inlener aan een derde ter beschikking kan worden gesteld. De inlener selecteert dus de werknemer waarmee hij wil werken en verzoekt het payrollbedrijf vervolgens om deze werknemer in dienst te nemen en deze exclusief aan hem ter beschikking te stellen.

Consequenties voor payrolling

De grootste verandering is dat de payrollmedewerker recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als die van de medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. De contractflexibiliteit van het uitzendbureau is niet meer van toepassing. De wettelijke ketenregeling van maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar geldt ook voortaan voor deze medewerkers. Er kan geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding (de arbeidsovereenkomst eindigt als de inlener de opdracht beëindigd) en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (er is geen loon verschuldigd als het werk wegvalt).

Voor alle arbeidsvoorwaarden wordt volledig aangesloten bij de inlener! Alleen de pensioenregels zullen vanwege de complexiteit pas een jaar later ingaan, vanaf 1 januari 2021.

De voordelen van payrolling verdwijnen feitelijk.

Overgangsrecht

De nieuwe payrollregels treden direct per 1 januari 2020 in werking. Het uitzendbeding komt direct te vervallen. Er is alleen een overgangsrecht voor de rechtspositie: een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor 1 januari 2020 en doorloopt tot na die datum, verandert niet ineens in een contract voor onbepaalde tijd. Er is altijd een keuzemoment, bijvoorbeeld: als er in fase A een vierde tijdelijke uitzendovereenkomst gesloten is met een looptijd van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. Als deze arbeidsverhouding onder de definitie van payrolling zou blijken te vallen, zou op 1 januari 2020 eigenlijk de wettelijke ketenregeling gelden (maximaal drie contracten in drie jaar). Dan zou op die datum dus automatisch sprake zijn van een contract voor onbepaalde tijd. Vanwege het overgangsrecht wordt het lopende contract echter gerespecteerd en heeft de werkgever op 1 maart 2020 een keuze: alleen als dan opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt gesloten is er sprake van een vast contract.

Kosten uitzenden

De arbeidskosten voor uitzendorganisaties zullen zeker oplopen. De hoge WW-premie is van toepassing evenals de voor sector 52 zeer hoge premie voor ziektewet en de WGA. Ook door het recht op transitievergoeding vanaf dag 1 zullen ook de administratieve verwerkingslasten hoger worden. Dit alles zal doorbelast worden aan de opdrachtgever waardoor het steeds duurder zal worden om een uitzendkracht in te lenen.

Kosten payrolling

Payrolling blijft kostbaar omdat het payrollbedrijf de personeels- en salarisadministratie blijft voeren. Echter de voordelen die hier voorheen mee behaald konden worden, verdwijnen nu voor de inlener. Het kan dus zeer interessant zijn om na te gaan om ‘’payroll werknemers’’ op de eigen payroll te plaatsen. Wij kunnen deze proefberekeningen voor u verrichten.

 

Dit was ons laatste artikel over de WAB. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wij vernemen graag van u!

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Neem contact op

Liever direct contact opnemen?